امام علی(ع)
توسط : fgf
 كسى كه آخرت خود را آباد كند به آرمانهاى خود رسیده است.(غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName