ضرب المثلها 104
 

دنیا جای آزمایش است،

 نه جای آسایش

دوشنبه 1/11/1386 - 15:17
پسندیدم 0
UserName