امام صادق. . . . . .
توسط : parandeh2

و امام صادق علیه السلام فرمود:اربعه ینظرالله عزوجل الیهم یوم القیامت.((چهار تن در روز قیامت مورد نظر و عنایت خداوندند:آن كه عذر شخصی را كه به اشتباه خود پی برده بپذیرد/پناهنده ای را پناه دهد/انسان دربندی راآزاد سازد و جوان مجردی را همسر دهد))/زهره/parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 15:17
پسندیدم 0
UserName