عكس تو .. توی قاب ...
توسط : 2Esteghlal2
عكس تو .. توی قاب ...

كهنه شد .. توی كتاب ...

سرده هوا

بی من نرو .. برگرد 

برگرد كه تا این ترانه نگیره بی تو بهانه

برگرد  .. برگرد 

برگرد كه این چشم خیسم .. نمیزاره من  بنویسم

برگرد  .. برگرد 

شب سیاه ...  چشمای  تو

نگاه من ... برای تو

این عاشقو ... تنها نزار .. برگرد 

برگرد كه باز یخها آب شن ..

گلها عاشق آفتاب شن

برگرد .. برگرد

برگرد كه این چشم خیسم .. نمیزاره من  بنویسم

برگرد.. برگرد   

می ترسم بی چشات .. تاریك بشه شبام

برگرد تنهام نزار... منو با خودت ببر

برگرد كه باز یخها آب شَن ..

گلها عاشق آفتاب شَن

برگرد .. برگرد   
دوشنبه 1/11/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName