امروز چه روزی است كه فكری دگرم نیست ؟؟
توسط : 2Esteghlal2
امروز چه روزی است كه فكری دگرم نیست ؟؟
فردام چه پیش است كه از آن خبرم نیست ...

تن دارم و س   دارم  و یك سینه ی بی تاب ...

تن را من از این خاك سیه وام گرفتم ..

خاكی كه از آن پیش نگه خوارترم نیست .
دوشنبه 1/11/1386 - 15:15
پسندیدم 0
UserName