دوستای خوبم .. امیدوارم هیچ وقت تنها نباشید ..
توسط : 2Esteghlal2
دوستای خوبم .. امیدوارم هیچ وقت تنها نباشید ..

و قایق زندگیتون روی دریای عشق باشه ..

نه  در دریای غم ...

دوشنبه 1/11/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName