وقتی گفتی عاشقم هستی .. به امروزت نگاه كردی ..؟؟
توسط : 2Esteghlal2
وقتی گفتی عاشقم هستی .. به امروزت نگاه كردی ..؟؟
حالا كه در دریای عشق قدم گزاردم مرا بدون قایق رها كردی !

این نبود رسم عاشقی ..

دوشنبه 1/11/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName