خدا را طلب كنید ..
توسط : 2Esteghlal2
خدا را طلب كنید ..

همانند عاشقی كه معشوقش را می خواهد .

همانند فقیری كه نیازمند طلاست .

یا غریقی كه یك نفس را می طلبد *

دوشنبه 1/11/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName