امام علی(ع)
توسط : fgf
در آخرت حسابرسى است و عملى در كار نیست. (غررالحکم ، باب آخرت
دوشنبه 1/11/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName