امام علی(ع)
توسط : fgf
سرانجام آخرت، پایندگى است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:27
پسندیدم 0
UserName