امام علی(ع)
توسط : fgf
بر تو باد به تلاش و كوشش در راه اصلاح و رو به راه كردن معاد و روز واپسین. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName