امام علی(ع)
توسط : fgf
آرمان جمع كردن میان دنیا و آخرت از فریبها و نیرنگهاى نفس است. (و جمع میان دنیا و آخرت ممكن نیست) (غررالحکم ، باب آخرت
دوشنبه 1/11/1386 - 14:19
پسندیدم 0
UserName