امام علی(ع)
توسط : fgf
خوشا به حال كسى كه روز واپسین را به یاد آورد و (براى آن) كار نیك انجام دهد. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName