امام علی(ع)
توسط : fgf
 شیوه برگزیدگان و خردمندان رو آوردن به سراى ماندنى و رو گرداندن از دنیاى فانى، و شیفتگى و شیدایى به بهشت جاویدان است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName