امام علی(ع)
توسط : fgf
یاد آخرت دارو و درمان است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName