امام علی(ع)
توسط : fgf
آخرت را با ترك دنیا به چنگ آورید و دنیا را با ترك دین به دست نیاورید. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName