امام علی(ع)
توسط : fgf
به راستى كه هر كار خیرى را از پیش فرستى اندوخته آن براى تو خواهد بود. و آنچه را پس انداز كنى خیر آن براى دیگرى خواهد بود. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName