امام علی(ع)
توسط : fgf
به راستى كه تباه كردن معاد نشانه بدبختى است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName