امام علی(ع)
توسط : fgf
تلاش خود را براى روز واپسین خود فارغ و مخصوص گردان تا جایگاهت اصلاح شود، و آخرت خود را به دنیا مفروش. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 13:54
پسندیدم 0
UserName