امام علی(ع)
توسط : fgf
همه اندوه و تلاش خود را براى آخرت خود قرار ده. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 13:53
پسندیدم 0
UserName