امام علی(ع)
توسط : fgf
. دگرگونى ‏هاى دنیا بر حسب اتفاق است و از روى شایستگى و استحقاق نیست ولى احوال آخرت به شایستگى افراد و انسانها بستگى دارد. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName