حماسه غدیر
 

جبرئل دل از خواجه عالم برباید

 

با نغمه اکملت لکم دینکم آید

دوشنبه 1/11/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName