زندگی بدون لوکا بوناچیچ
توسط : 2Esteghlal2

زندگی بدون لوکا بوناچیچ
سپاهان را پس از یک فصل و نیم باید بدون لوکا بوناچیچ ببینیم. فردا برای سپاهان یک روز تازه است. اولین مسابقه در دوران محرومیت 3 ماه از برگزاری بازی در اصفهان آن هم بدون لوکا بوناچیچ. با این شرایط باید گفت خوشا به حال پگاه که سپاهان را در این احوال ملاقات می کند.

دوشنبه 1/11/1386 - 13:36
پسندیدم 0
UserName