امام علی(ع)
توسط : fgf
سود برنده در بازار دنیا آن كسى است كه دنیاى حاضر را به آخرتى كه به دنبال آید بفروشد. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName