امام علی(ع)
توسط : fgf
 شـمـا انسان ها، بر فراهم كردن توشه سفر رهنمون شده اید و فرمان كوچ یافته اید و حركت را بـرانـگـیـخـتـه شـده ایـد، داسـتان شما داستان كاروان بار افكنده اى را ماند كه نمى داند چه زمانى فرمان حركت مى یابد. (نهج البلاغه ، خ 157، ص 462)
دوشنبه 1/11/1386 - 13:28
پسندیدم 0
UserName