عزادار حسین
   

دانی که چرا کعبه حق گشته سیه پوش
یعنی که خدای تو عزادار حسین است

دوشنبه 1/11/1386 - 13:24
پسندیدم 0
UserName