حضرت علی (ع)
توسط : fgf

 كردارِ نیك ، كِشته اى براى آخرت است. (همان ، خ 23، ص 84)

دقت فرمائید همان نام کتاب است

دوشنبه 1/11/1386 - 13:23
پسندیدم 0
UserName