روضه خوان
توسط : sinashz1992

جبرئیل فرشته ی وحی الهی اولین روضه خوان امام حسین(ع) می باشد............ 

دوشنبه 1/11/1386 - 13:6
پسندیدم 0
UserName