توكّل
توسط : 2Esteghlal2
توكّل

امام حسین (ع): عزت و بی نیازی (از جایگاه خود) بیرون آمده به گردش پرداخته اند، چون با توكّل برخورد نمودند (خود را جلوه هایی از آن دیده) در آن مقیم گشتند.

دوشنبه 1/11/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName