بدی كردن و پوزش خواستن
توسط : 2Esteghlal2
بدی كردن و پوزش خواستن

امام حسین (ع): كاری مكن كه از آن پوزش بخواهی زیرا مؤمن نه بد میكند و نه عذر می طلبد، و منافق هر روز بد میكند و عذر می خواهد.

دوشنبه 1/11/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName