دانا کیست ؟
توسط : 2Esteghlal2
دانا کیست  ؟
امام حسین (ع): اگر همه گفتار دانا، نیکو و بحق بود، از خودپسندی در آستانه دیوانگی قرار می گرفت. همانا دانا کسی است که حق گویی او فراوان باشد .

 

دوشنبه 1/11/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName