ادب چیست ؟
توسط : 2Esteghlal2
ادب چیست ؟
امام حسین (ع) : ادب این است که از خانه خود بیرون آیی و با هیچکس برخورد نکنی مگر آنکه اورا برتر از خود بینی .

 

دوشنبه 1/11/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName