یا حسین
 

دل کجا دارد به جز میخانه ی عشق حسین

 

عاشقی کن تا شوی دیوانه ی عشق حسین

دوشنبه 1/11/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName