کربلا
توسط : fgf

کربلا برای دیدنت چشم انتظارم         همه لحظه ها رو می شمارم

به خدا خسته شدم بسه جدایی             کی میشه سر روی شیش گوشه بذارم

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده

دوشنبه 1/11/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName