گاز گرفتگی های اخیر
توسط : javadrazmi
اقدامات صورت گرفته توسط مسئولین برای جلوگیری از کاهش افت فشار و قطعی گاز، باعث بالا رفتن میزان گاز گرفتگی ها در این روزها شده است. در واقع مسئولین برای تسریع فرآیند گاز رسانی در فرایند پالایش تغییراتی ایجاد کرده اند، که این تغییرات باعث تغییر درصد ترکیبات در گاز طبیعی شده است. بالا رفتن درصد گازهای سنگین تر در گاز طبیعی عاملی برای سنگین تر شدن این گاز نسبت به هواست. عاملی که می تواند در گاز گرفتگی های این روزها موثر باشد. هرچند بی توجهی در امر استفاده از گاز هم می تواند این مشکل ایجاد شده را تشدید نماید. اما انچه مهم است اینجاست که گویا شایعات این روزها در مورد گاز طبیعی ناخالص چندان هم بیراه نیست. این نکته جهت یادآوری لازم است که گاز گرفتگی و بالا رفتن ریسک استفاده از گاز تنها یک بخش ماجراست و بخش دیگر آن آسیب هایی است که در این فرآیند به خطوط انتقال لوله وارد می شود.
دوشنبه 1/11/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName