كلام عترت (ع)
توسط : fgf
كلام عترت (ع)
 من عرف نفسه فقد عرف ربه

مجموعه سخنان امیر المومنین علی (ع) در باب خودشناسی
   براستی هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هیچکس خود را بدون مربی نشناخت
   در حیرتم از مردمی که در جستجوی گمشده ای هستند حال آنکه خود گمشده و خود را نمی جویند
   در حیرتم از کسی که خود را نمی شناسد و می پندارد که دیگران را می شناسد
   در حیرتم از کسی که خود را نمی شناسد و می پندارد که خدا را می شناسد
   براستی که خودشناسی کم مشتری ترین علوم است
   براستی که خودشناسی برترین علمهاست
   براستی که خود شناسی مفید ترین علوم است
   براستی که خودشناسی همان صراط المستقیم است
   براستی هر که خود را شناخت پیروز شد
   براستی هر که خود را شناخت خالص شد
   براستی هر که خود را شناخت رستگار شد
   هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت
   براستی هر که خود را شناخت مشکلاتش حل شد
   براستی که ما پیشوایان خودشناسی هستیم
   ای اتسات کل جهان در  توست و تو غافل از خویشتن
   براستی هر که خود را نشناخت نابود شد

دوشنبه 1/11/1386 - 11:6
پسندیدم 0
UserName