مسلمان شدن به بركت خاك كربلا
توسط : shokry1344
به نام خدا
سلام
السلام علیك یا ابا عبدالله الحسین(ع)
مسلمان شدن به بركت خاك كربلا
در زمان شاه صفوى سفیرى (كه در علوم ریاضیه و نجوم مهارتى تمام داشت و گه گاهى هم از ضمایر و اسرار و اخبار غیبیه مى گفت ) از طرف دولت استعمارگر فرنگ به ایران آمد در آن زمان پایتخت ایران اصفهان بود وارد اصفهان شد تا كه تحقیقى درباره ملت و اسلام كند و دلیلى براى آن پیدا نماید.
سلطان وقتى او را دید و از خیالاتش آگاهى پیدا كرد تمام علماى شهر اصفهان را براى ساكت كردن و محكوم كردن آن شخص خارجى دعوت نمود، كه از جمله آنها مرحوم آخوند ملامحسن فیض كاشانى ( رضوان الله تعالى علیه ) كه معروف به فیض كاشى بود حضور پیدا كرد.
حضرت آخوند كاشى رو به آن سفیر فرنگى نمود و فرمود: قانون پادشاهان آن است كه از براى سفارت مردان بزرگ و حكیم و دانا و فهمیده و با سواد را اختیار مى كنند.چطور شده كه پادشاه فرنگ آدمى مثل تو را انتخاب كرده ؟!
سفیر فرنگى خیلى ناراحت شده و بر آشفت و گفت : من خودم داراى علوم و سرآمد تمام علم ها مى باشم آن وقت تو به من مى گویى ، من حكیم و دانا نیستم ؟!
مرحوم فیض كاشى فرمود: اگر خود را آدم دانا و فهمیده و تحصیل كرده مى دانى بگو ببینم در دست من چیست ؟
سفیر مسیحى به فكر فرو رفت و پس از چند دقیقه اى رنگ صورتش زرد شد و عرق انفعال بر جبینش پیدا شد .
مرحوم كاشى لبخندى زد و فرمود: این بود كمالات تو كه از این امر جزئى عاجز شدى ؟ تو كه مى گفتى از نهان و اسرار انسانها خبر مى دهم چه شد؟
سفیر گفت : قسم به مسیح بن مریم كه من متوجّه شده ام كه در دست تو چیست و آن تربت از تربتهاى بهشت است ، لیكن در حیرتم كه تربت بهشت را از كجا به دست آورده اى ؟!
مرحوم آخوند فیض كاشى فرمود: شاید در محاسباتت اشتباه كرده اى ! و قواعدى را كه در استكشافات این امور به كار برده اى ناقص بوده است ، سفیر مسیحى گفت : خیر این طور نیست ، لكن تو بگو تربت بهشت را از كجا آورده اى ؟
مرحوم فیض فرمودند: آیا اگر بگو یم اقرار به حقّانیّت اسلام می كنى ؟! آنچه در دست من هست تربت پاك آقا سیّد الشّهداء علیه السلام مى باشد.
سپس دست خود را باز كرد و تسبیحى را كه از تربت كربلا بود، به سفیر نشان داد و گفت : پیغمبر اسلام (ص ) فرمودند، كربلا قطعه اى از بهشت است . تصدیق سخن توست ! تو خود اقرار كردى و گفتى ، قواعد و علوم این حدیث من خطاء نمى كند و حدیث پیغمبر(ص ) را هم در صدق گفتارش ‍ اعتراف كردى ، و پسر پیغمبر ما در این تربت كه قطعه اى از بهشت است ، مدفون است اگر غیر این بود در بهشت و تربت آن مدفون نمى شد، سفیر چون قاطعیّت برهان و دلیل را مشاهده كرد مسلمان شد.
 
دار السلام امالى شیخ
دوشنبه 1/11/1386 - 10:53
پسندیدم 0
UserName