شهادت امام سجاد تسلیت باد
توسط : گل شب بو


   

شهادت امام سجاد زین العابدین سید الساجدین (ع) را تسلیت میگویم...

آه از آن لحظه كه سجاد شد  

هم نفس ناله زنجیرها 

 


دوشنبه 1/11/1386 - 10:30
پسندیدم 0
UserName