من کیم
توسط : fgf
به نام آنکه رحمتش پیشی گرفته از غضبش "
این وصف حال من است.
در حالیکه توی روسیاهی از همه روسیاه ترم باز منو رها نکرد و از شهد شیرین هدایتش مرا نیز چشاند.
حالا میفهمم که میگن اگر انسان شوق پروردگارش را برای بازگشت به او حس میکرد قالب تهی میکرد و درجا می مرد.
والسلام

دوشنبه 1/11/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName