وقتی که حضرت آدم ( ع )
توسط : حامد...
 

وقتی که حضرت آدم ( ع ) سیر به اطراف زمین می نمود ، چون  به محل شهادت امام حسین ( ع ) رسید پایش به چیزی برخورد و بر زمین افتاد ، و خون از پایش جاری شد ، پس سر به آسمان بلند کرد و عرض کرد :

خداوندا  :

آیا گناهی از من صادر شد ، پس مرا معاقب فرمودی ؟

وحی رسید :

نه ، ولکن فرزندت حسین ( ع ) در این مکان کشته می شود ، پس خون تو جاری شد موافق خون او ،

عرض کرد :

کیست قاتل آن جناب ؟

وحی آمد :

یزید ملعون ، پس او را لعن کن ، چون او را لعن نمود روانه شد به سوی جبل عرفات .

دوشنبه 1/11/1386 - 10:21
پسندیدم 0
UserName