امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 بیش از كاركرد خود انتظار پاداش نداشته باش .

لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت .

اعیان الشیعه ، ج 1، ص 621

دوشنبه 1/11/1386 - 10:20
پسندیدم 0
UserName