حضرت علی (ع)
توسط : fgf
خائنان در روز قیامت پرچمى دارند كه بدان شناخته مى شوند. (همان ، خ 191، ص 649)
دوشنبه 1/11/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName