عاشورا
توسط : حامد...
 

عاشورا، آینه‏اى تمام‏قد از ارزشها، فداكاریها، خداباورى‏ها و استقامت‏هاست.

دوشنبه 1/11/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName