امام علی(ع)
توسط : fgf
 بدان ! حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم سخت تر است. (نهج البلاغه ، ن 40، ص 955)
دوشنبه 1/11/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName