نخستین کسانی که با موانع جنگیدند
توسط : حامد...
 

نخستین کسانی که با موانع جنگیدند و میدان نفوذ حادثه ی کربلا را به مقدار زیادی گسترش دادند خود اهل بیت بودند .

دوشنبه 1/11/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName