امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 شیعیان ایتام آل محمدند، هر كس یتیمی از ما را كه در اثر غیبت و استتار ما دستش از ما بریده است ، تحت كفالت خود گیرد و به ارشاد و هدایت او پردازد، خداوند بزرگ درباره او خواهد فرمود: "ای بنده بزرگوار و فداكارم ، تو كه درباره مردم چنین گذشت و فداكاری می نمایی ، من از تو بیشتر سزاوار كرم و گذشت می باشم . فرشتگانم ، در مقابل هر حرفی كه تعلیم نموده است ، در بهشت هزار هزار كاخ به ضمیمه نعمتهای دیگری كه شایسته اوست ، برایش مقرر دارید".

ما كفل لنا یتیما قطعته عنا مخنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التی سقطت إلیه ، حتی أرشده و هداه الا قال الله عز و جل : یا أیها العبد الكریم المواسی، أنا أولی بهذا الكرم منك إجعلوا له یا ملائكتی فی الجنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر، و ضموا إلیها ما یلیق بها من سائر النعم .

بحار الانوار، ج 2، ص 4

دوشنبه 1/11/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName