پپام عاشورا :
توسط : حامد...
 

پپام عاشورا :

 

اگر چهره‏هاى شاخص و افراد نافذ و مورد توجه جامعه «خواص امت‏» در لحظه‏هاى حساس به وظیفه خود عمل نكنند، جامعه را به ذلت و حیرت وافكار را به انحراف واسلام و تشیع را به انزوا مى‏كشانند . «رسالت‏خواص‏» ، بسى سنگین است و تكلیف آگاهان، بسى خطیر و حساس!

دوشنبه 1/11/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName