امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 كسی كه از تو حاجتی خواسته است ، آبروی خود را با درخواست از تو ریخته است ، تو دیگر با رد كردن او، آبروی خود را نریز.

صاحب الحاجة لم یكرم وجهه عن سؤالك فأكرم وجهك عن رده .

بحار الانوار، ج 44، ص

دوشنبه 1/11/1386 - 10:7
پسندیدم 0
UserName