رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
 بدترین مردم در نظر خداوند روز رستاخیز بنده ایست که آخرت خود را برای دنیای دیگری از دست داده باشد. (نهج الفصاحه ، ح 915)
دوشنبه 1/11/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName