رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
 پشیمان تر از همه مردم در روز قیامت مردی است كه آخرت خود را به دنیای دیگری فروخته است. (نهج الفصاحه ، ح 589)
دوشنبه 1/11/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName